تجربه خشونت مستند آمریکا بولینگ آمریکایی

تجربه: خشونت مستند آمریکا بولینگ آمریکایی دونالد ترامپ اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی نهادهای حکومتی نباید فعالیت اقتصادی کنند / مطهری

نایب مدیر مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نهادهای حکومتی نباید به امور اقتصادی مشغول شوند، گفت: انتظار ما از رئیس‌جمهور اصلاح این ساختار بود.

نهادهای حکومتی نباید فعالیت اقتصادی کنند / مطهری

مطهری:نهادهای حکومتی نباید فعالیت اقتصادی کنند

عبارات مهم : اسلام

نایب مدیر مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نهادهای حکومتی نباید به امور اقتصادی مشغول شوند، گفت: انتظار ما از مدیر جمهور اصلاح این ساختار بود.

به گزارش ايسنا؛علی مطهری طی سخنانی در همایش «اسلام و توسعه اقتصادی از منظر پنج متفکر اسلامی» که از سوی انجمن اندیشه و قلم برگزار شد، ضمن انتقاد از عدم اصلاح ساختار اقتصادی کشور، گفت: موانع تحقق توسعه اقتصادی با شاخص هایی که مد نظر اسلام است باید برطرف شود و ما باید ابتدا این شاخص ها را بشناسیم و بعد به سراغ آن ها برویم.

مطهری افزود: تقسیم بندی ساختار اقتصادی کشور به بخش دولتی، حاکمیتی و شخصی ضعف ها و نقاط قوتی دارد. ما باید ساختار اقتصادی کشور را عوض کردن بدهیم. بنا نبود بنیادها در کشور به کارتل های بزرگ اقتصادی تبدیل شوند و انتظار ما از مدیر جمهور اصلاح این ساختار بود.

نهادهای حکومتی نباید فعالیت اقتصادی کنند / مطهری

وی ادامه داد: موانع تحقق اقتصاد با شاخص های مدنظر اسلام و با تقسیم بندی اقتصاد به برنامه ای عملی و نظری نیازمند هست. همان گونه که فیزیک اسلامی و غیراسلامی نداریم، اقتصاد علمی و نظری اسلامی و غیراسلامی هم نداریم. به یک معنا اقتصاد اسلامی داریم که همان اقتصاد برنامه ای هست، این اقتصاد می تواند به اقتصاد اسلامی و غیراسلامی تقسیم شود که متکی به دستورات و احکام اسلامی است.

نایب مدیر مجلس شورای اسلامی با اشاره به آرای شهید مطهری راجع به سرمایه داری افزود: سرمایه داری پدیده ای نو است و تنها به استفاده از آلت و ابزار محدود نمی شود. ماشینیسم، ماشین را جایگزین انسان کرده است و به مظهر فکر انسان تبدیل شده است هست. ماشین جایگزین انسان است نه یک آلت و ابزار مصنوعی. ماشین همه امور انسان را با کارکرد زیاد و بالاتر انجام می دهد. مشخصه مهم سرمایه داری این است که سرمایه دار ماشین را با این قدرت عظیمش در اختیار دارد، در صورتی که نه خالق ماشین است نه مخترع آن بلکه تنها خریدار آن است.

نایب مدیر مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نهادهای حکومتی نباید به امور اقتصادی مشغول شوند، گفت: انتظار ما از رئیس‌جمهور اصلاح این ساختار بود.

نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به سخنان شهید مطهری در زمینه اقتصاد، با بیان این که «جامعه اسلامی باید شرایط را جهت همگان یکسان و مساوی قرار بدهد و پیشرفت حق تمام افراد است»، تصریح کرد: از منظر اسلام مال و ثروت ابتدا به اجتماع متعلق است و بعد فرد؛ ساختار سرمایه داری موجود در جوامع، ظالمانه هست. کار به قدر نیاز که نظریه سوسیالست هاست نیز از منظر ما مردود هست. علاوه بر این اسلام استثمار را نمی پذیرد؛ حکومت حق دارد قدرت و ثروت را کنترل کند. عدالت و مساوات از شاخصه های اسلام است و ما آن را پیش از دین می دانیم.

مطهری با بیان اینکه «جامعه اسلامی جامعه بدون تبعیض است»، افزود: ما باید به نوعی سوسیالیسم اخلاقی در جامعه باور داشته باشیم؛ معنویت عامل ایجاد تعادل اجتماعی هست. عدم تعادل در جامعه به علت پیدایش طبقه محروم با عقده های روانی از یک سو و طبقه پرتوقع از سوی دیگر باعث می شود شاخص های اقتصادی مدنظر اسلام پیاده نشود.

وی ادامه داد: شاخصه بعدی این است که ثروت نباید به صورت زمین بایر درآید و باید تمام طبقات جامعه را محترم بشماریم؛ فلسفه زکات نیز در همین عنوان هست. عنوان دیگری که باید به آن توجه داشت، مسأله ربای قرض است و کسی که قرض می دهد عین مالکیت را جهت مدتی از دست می دهد بعد قرض نمی تواند سود داشته باشد.

نهادهای حکومتی نباید فعالیت اقتصادی کنند / مطهری

نائب مدیر مجلس در ادامه با بیان اینکه «پیوند اقتصاد و اسلام از طریق اخلاق انجام می شود»، گفت: تا زمانی که حدود اسلام مشخص نشود، نمی توانیم اقتصادی سالم داشته باشیم. اقتصاد بدون در نظر گرفتن اخلاق قابل تأمین نیست. هنگامی که اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، حکومتی و شخصی تقسیم می شود، در این میان بخش شخصی کوچک و ضعیف هست. ما نتوانستیم زمانی که بازار قطر نیازمند محصولات ما بود آن را تسخیر کنیم، چون بخش شخصی کشور ضعیف بود. حتی در وقت اختلاف بین ترکیه و روسیه نیز ما به علت ضعف در همین بخش نتوانستیم بازارهای این کشور را در دست بگیریم.

وی تاکید کرد: نهادهای حکومتی نباید به امور اقتصادی مشغول شوند و تبدیل به کارتل های بزرگ شوند.

نایب مدیر مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نهادهای حکومتی نباید به امور اقتصادی مشغول شوند، گفت: انتظار ما از رئیس‌جمهور اصلاح این ساختار بود.

واژه های کلیدی: اسلام | ماشین | اسلامی | اقتصاد | اقتصاد | اقتصادی | جامعه اسلامی | مجلس شورای اسلامی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs