تجربه خشونت مستند آمریکا بولینگ آمریکایی

تجربه: خشونت مستند آمریکا بولینگ آمریکایی دونالد ترامپ اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار حوادث 3 مرد مست، 30 ماشین را در پایتخت کشور عزیزمان ایران تخریب کردند

با توجه به اینکه ضربات وارد شده است به خودروها باعث به صدا درآمدن دزدگیرها شده است بود، تعدادی از ساکنان به خیابان آمده و با دیدن اوضاع خودروها پلیس را خبر کردن

3 مرد مست، 30 ماشین را در پایتخت کشور عزیزمان ایران تخریب کردند

عبارات مهم : ایران

با توجه به اینکه ضربات وارد شده است به خودروها باعث به صدا درآمدن دزدگیرها شده است بود، تعدادی از ساکنان به خیابان آمده و با دیدن اوضاع خودروها پلیس را خبر کردند.

ایران نوشت: بامداد 12 فروردین در خلوتی خیابان نظامی گنجوی- توانیر- سه مرد مست با انگیزه نامشخص، به تخریب 30دستگاه ازخودروهای پارک شده است در خیابان پرداختند.

با توجه به اینکه ضربات وارد شده است به خودروها باعث به صدا درآمدن دزدگیرها شده است بود، تعدادی از ساکنان به خیابان آمده و با دیدن اوضاع خودروها پلیس را خبر کردند.

3 مرد مست، 30 ماشین را در پایتخت کشور عزیزمان ایران تخریب کردند

با رسیدن مأموران، تحقیقات جهت دستگیری این افراد شروع و متهمان شناسایی و دستگیر شدند. این سه مرد شرور در بازجویی ها ادعا کردند، شب اتفاق مست بوده و حالت عادی نداشته اند.

این پرونده هم اکنون ازسوی مأموران پلیس امنیت تحت بررسی قرار دارد.

با توجه به اینکه ضربات وارد شده است به خودروها باعث به صدا درآمدن دزدگیرها شده است بود، تعدادی از ساکنان به خیابان آمده و با دیدن اوضاع خودروها پلیس را خبر کردن

واژه های کلیدی: ایران | ماشین | خیابان | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs