تجربه خشونت مستند آمریکا بولینگ آمریکایی

تجربه: خشونت مستند آمریکا بولینگ آمریکایی دونالد ترامپ اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی هنگامی که هندوانه‌فروش‌ها کارت‌خوان دارند، آیا پزشکان معروف ندارند؟

وارد مطب که می‌شوید پیش از آنکه ویزیت انجام بگیرد و خدمتی ارائه شود باید به سراغ منشی بروید و خودتان را معرفی کنید تا پرونده‌تان را جهت ویزیت و سایر خدمات آماده

هنگامی که هندوانه‌فروش‌ها کارت‌خوان دارند، آیا پزشکان معروف ندارند؟

هنگامی که هندوانه فروش ها کارت خوان دارند، آیا پزشکان معروف ندارند؟

عبارات مهم : بهداشت

وارد مطب که می شوید پیش از آنکه ویزیت انجام بگیرد و خدمتی ارائه شود باید به سراغ منشی بروید و خودتان را معرفی کنید تا پرونده تان را جهت ویزیت و سایر خدمات آماده کند.

روزنامه جوان نوشت: سرجمع بايد 150 تا 200 هزارتومان پرداخت كنيد؛ پولي كه بي ترديد در جيبتان يافت نمي شود، ولی وقتي مي خواهيد براي پرداخت دست به كارت شويد، مي فهميد در حالي كه بسياري از دستفروش هاي مترو دستگاه كارتخوان دارند، مطب پزشك پر نام و آوازه شما كه اتفاقاً در يكي از بهترين ساختمان هاي يكي از بهترين مناطق شهر قرار دارد، كارتخوان ندارد! و شما بايد پول خدماتي را كه قرار است دريافت كنيد، نقداً پيش پرداخت بفرماييد.

هنگامی که هندوانه‌فروش‌ها کارت‌خوان دارند، آیا پزشکان معروف ندارند؟

نبود دستگاه كارتخوان در مطب پزشكاني كه اتفاقاً هزينه ويزيت و خدماتشان از مبالغ اعلامي از سوي وزارت بهداشت بالاتر هست، تجربه اي است كه بسياري از ما با آن مواجه شده است ايم. رفتاري كه نشان مي دهد يك جاي كار مي لنگد و پزشك مذكور ملاحظاتي براي پنهان كاري دارد.

شفافيت مالي براي پيشگيري از فساد

حذف رابطه مالي ميان بيمار و پزشك موضوعي است كه از سال ها قبل در دستور كار قرار دارد، ولی همواره اجرايي شدن اين طرح و براق شدن حساب مالي پزشكان و مراكز درماني با مقاومت آنها مواجه بوده هست. محمود عباسي، معاون حقوق بشر و امور بين الملل وزير دادگستري در اين باره اعتقاد است: «ايده آل اين است كه در حوزه خدمات پزشكي به طور كلي رابطه مالي بين پزشك و بيمار از بین بردن شود، اگر اين اتفاق بيفتد يك گام بلند براي اصلاحات در نظام سلامت هست. »

وارد مطب که می‌شوید پیش از آنکه ویزیت انجام بگیرد و خدمتی ارائه شود باید به سراغ منشی بروید و خودتان را معرفی کنید تا پرونده‌تان را جهت ویزیت و سایر خدمات آماده

به گفته وي در برخي از دستگاه ها اين اتفاق افتاده و شفافيت ايجاد شده است به كاهش قابل توجه فساد منجر شده است هست. مثال عيني آن دفاتر اسناد رسمي هست؛ در اين دفاتر به طور كلي و مطلقاً رابطه مالي بين ارائه كننده خدمت و مردم وجود ندارد، هر پولي هم بايد پرداخت شود با كارت الكترونيك اعتباري پرداخت مي كنند و ميزان هزينه پرداختي هم در برگه اي كه به مردم مي دهند، كاملاً مشخص است كه چقدر آن حق التحرير دفتر هست، چقدر آن ماليات است و به همين ترتيب تا آخر.

معاون حقوق بشر و امور بين الملل وزير دادگستري تأكيد مي كند: بايد در مطب ها و مراكز پزشكي و درماني كشور نيز چنين اتفاقي بيفتد.

مشكوك بودن پزشكي كه كارتخوان ندارد

هنگامی که هندوانه‌فروش‌ها کارت‌خوان دارند، آیا پزشکان معروف ندارند؟

عباسي در پاسخ به قانوني يا غير قانوني بودن برداشتن دستگاه كارتخوان و روابط مالي غيرشفاف ميان پزشك و بيمار تصريح مي كند: «بدون ترديد پرداخت هاي خارج از هزينه هاي قانوني كه در برخي مراكز پزشكي وجود دارد، پديده اي زشت، غير اخلاقي و غير قانوني است و جرم قابل تعقيب كيفري و تخلف انتظامي است و بايد با آن برخورد جدي شود، مردم هم از اين پرسشها اطلاع دارند و حتماً بايد مسئولان دانشگاه هاي علوم پزشكي و وزارت بهداشت را در جريان بگذارند.»

وي برداشتن دستگاه كارتخوان در مطب پزشكان را يكي از مصاديق اين تخلفات به شمار مي آورد و خاطر نشان مي كند: «گاهي بعضی پزشکان كارهاي كاملاً غير اخلاقي انجام مي دهند كه مثلاً دستگاه كارتخوان را در مطب بر مي دارند، اين مسئله هم توهين به مراجعه كننده است و هم نشان مي دهد كه آن پزشك، فرد متخلفي هست. اين مسئله بيشتر در مطب پزشكان ديده مي شود و در بيمارستان ها كمتر است و هيچ توجيهي ندارد. »

وارد مطب که می‌شوید پیش از آنکه ویزیت انجام بگیرد و خدمتی ارائه شود باید به سراغ منشی بروید و خودتان را معرفی کنید تا پرونده‌تان را جهت ویزیت و سایر خدمات آماده

هندوانه فروشي با كارتخوان، طبابت بدون كارتخوان

عباسي تأكيد مي كند: «الان كنار خيابان هم كه يك نفر مي ايستد و هندوانه مي فروشد، دستگاه كارتخوان دارد، چطور مي شود يك پزشك در مطبش دستگاه كارتخوان نداشته باشد. بدون ترديد معلوم است كه پزشك به طور عمدي دستگاه كارتخوان را در مطب نگذاشته است.»

از نگاه وي اين وظيفه دستگاه هاي نظارتي مثل وزارت بهداشت و دانشگاه هاي علوم پزشكي است كه به اين مسئله كه نمونه اي از رعايت نكردن حقوق شهروندي هست، رسيدگي كند.

هنگامی که هندوانه‌فروش‌ها کارت‌خوان دارند، آیا پزشکان معروف ندارند؟

عباسي اعتقاد است: «علاوه بر وزارت بهداشت، شرکت بازرسي كل كشور هم بايد به اين عنوان نظارت كند، زيرا متأسفانه پديده اي شايع و غير قابل توجيه است و بايد نظارت و كنترل شود.» نانوشته نباید گذاشت که دریافت حق ویزیت، افزون بر تعرفه مصوب وزارت بهداشت، از پیامدهای راه اندازی نکردن کارت خوان در مطب پزشکان هست.

ريشه هاي فرار مالياتي 550 ميليارد توماني

همچنین كارتخوان كه نباشد و دفاتر رسمي براي ثبت مراجعان هم وجود نداشته باشد، پزشك مختار است براي ماليات دادن، درآمدش را هر طور كه دوست دارد به تصوير بكشد. اين ماجرا شايد بخشي از 550ميليارد تومان فرار مالياتي پزشكان را كه سال گذشته از سوي سيدكامل تقوي نژاد، رئيس شرکت امور مالياتي كشور عنوان شده است بود، توجيه كند. اين ولی تنها بخشي از حق و حقوق مردم است كه از سوي سفيد پوشان سلامت ناحق مي شود.

واژه های کلیدی: بهداشت | دستگاه | وزارت بهداشت | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs