تجربه خشونت مستند آمریکا بولینگ آمریکایی

تجربه: خشونت مستند آمریکا بولینگ آمریکایی دونالد ترامپ اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی فقط پاییز روند نزولی داشت ، تورم تولیدکننده برق در سال ۹۵ اعلام شد

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم تولیدکننده بخش برق در تمامی فصول سال ۹۵ به جز فصل پاییز، روند صعودی داشته است.

فقط پاییز روند نزولی داشت ، تورم تولیدکننده برق در سال ۹۵ اعلام شد

تورم تولیدکننده برق در سال ۹۵ اعلام شد/فقط پاییز روند نزولی داشت

عبارات مهم : پاییز

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم تولیدکننده بخش برق در تمامی فصول سال ۹۵ به جز فصل پاییز، روند صعودی داشته است.

به گزارش مهر، مرکز آمار کشور عزیزمان ایران شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش برق بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ را اعلام کرد که بر این اساس، در سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۱۰۴.۶۳، ۱۱۹.۰۳، ۱۴۶.۲۷، ۱۳۷.۲۸، ۱۳۱.۱۰ است که نسبت به سال قبل (نرخ تورم سالانه) در سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ به ترتیب ۴.۶۳، ۱۳.۷۶، ۲۲.۸۹ درصد زیاد کردن و در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب ۶.۱۴ و ۴.۵۰ درصد کم کردن داشته هست. شاخص مذکور، در تمامی فصل های سال ۱۳۹۵ به جز فصل پاییز روند صعودی داشته است.

فقط پاییز روند نزولی داشت ، تورم تولیدکننده برق در سال ۹۵ اعلام شد

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ به تفکیک ساعات اوج بار، در سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۰۰.۷۵، ۱۱۱.۶۹، ۱۳۷.۲۴ است که نسبت به سال قبل (نرخ تورم سالانه) به ترتیب ۰.۷۵، ۱۰.۸۵، ۲۲.۸۸ درصد زیاد کردن داشته هست. همچنین عدد شاخص مذکور در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۱۲۹.۸۱ و ۱۲۴.۱۴ است که نسبت به سال قبل ۵.۴۲ و ۴.۳۶ درصد کم کردن داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ به تفکیک ساعات میان بار، در سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ به ترتیب برابر ۱۰۱.۳۹، ۱۱۴.۴۹، ۱۴۱.۱۸ است که نسبت به سال قبل (نرخ تورم سالانه) به ترتیب ۱.۳۹، ۱۲.۹۲، ۲۳.۳۲ درصد زیاد کردن داشته هست. همچنین عدد شاخص مذکور در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۱۳۲.۶۳ و ۱۲۶.۸۰ است که نسبت به سال قبل ۶.۰۶ و ۴.۳۹ درصد کم کردن داشته است.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم تولیدکننده بخش برق در تمامی فصول سال ۹۵ به جز فصل پاییز، روند صعودی داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ به تفکیک ساعات کم بار، در سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ به ترتیب برابر ۱۱۶.۱۶، ۱۳۶.۹۲، ۱۶۷.۰۴ است که نسبت به سال قبل (نرخ تورم سالانه) به ترتیب ۱۶.۱۶، ۱۷.۸۷، ۲۲.۰۰ درصد زیاد کردن داشته هست. همچنین عدد شاخص مذکور در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۱۵۵.۵۷، ۱۴۸.۰۵ است که نسبت به سال قبل ۶.۸۶ و ۴.۸۳ درصد کم کردن داشته است.

واژه های کلیدی: پاییز | فصل پاییز | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs