تجربه خشونت مستند آمریکا بولینگ آمریکایی

تجربه: خشونت مستند آمریکا بولینگ آمریکایی دونالد ترامپ اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اجتماعی اطلاعیه ستادکل نیروهای مسلح راجع به ابلاغ اجرای ماده 54 قانون بیمه شخص ثالث به نیروی انتظامی

ستادکل نیروهای مسلح درخصوص ابلاغ اجرای ماده 54 قانون بیمه شخص ثالث به نیروی انتظامی اطلاعیه‌ای صادر کرد. 

اطلاعیه ستادکل نیروهای مسلح راجع به ابلاغ اجرای ماده 54 قانون بیمه شخص ثالث به نیروی انتظامی

اطلاعیه ستادکل نیروهای مسلح راجع به ابلاغ اجرای ماده 54 قانون بیمه شخص ثالث به نیروی انتظامی

عبارات مهم : قانون

ستادکل نیروهای مسلح درخصوص ابلاغ اجرای ماده 54 قانون بیمه شخص ثالث به نیروی انتظامی اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش ایسنا، متن این اطلاعیه به شرح ذیل است :بر اساس ماده 54 قانون بیمه شخص ثالث مصوب مجلس شورای اسلامی آینده نگری گردیده است که گواهینامه رانندگی که قبلا به استناد ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی صرفا جهت دارندگان کارت آخر خدمت یا مسئولین تعیین وظیفه شده است قابل صدور بوده، بدون نیاز به ارائه کارت آخر خدمت و معافیت صادر گردد. از سوی دیگر بر اساس ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال 1390 مجلس شورای اسلامی، ناجا موظف به شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولین غایب می باشد.

اطلاعیه ستادکل نیروهای مسلح راجع به ابلاغ اجرای ماده 54 قانون بیمه شخص ثالث به نیروی انتظامی

از آنجایی که اجرای این مصوبه مجلس شورای اسلامی تعارضاتی با مواد 10 و 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی را به دنبال داشت، لذا ضمن تعامل با مجلس و برگزاری جلسات یکسان بین مجلس شورای اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح جمع بندی گردید که ناجا نسبت به اجرای ماده 54 قانون بیمه شخص ثالث اقدام نماید، که البته اجرایاین ماده نافی اجرای ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی نخواهد بود.

فلذا به ناجا ابلاغ گردید ضمن فراهم نمودن مقدمات کار حداکثر از تاریخ 96/9/1 نسبت به اجرای ماده 54 قانون بیمه شخص ثالث مصوبه مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

ستادکل نیروهای مسلح درخصوص ابلاغ اجرای ماده 54 قانون بیمه شخص ثالث به نیروی انتظامی اطلاعیه‌ای صادر کرد. 

واژه های کلیدی: قانون | اطلاعیه | نیروهای مسلح | نیروی انتظامی | مجلس شورای اسلامی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs